Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
NASTAVAK PROGRAMA OBUKE ZA SUDIJE, TUŽIOCE I ISTRAŽIOCE NA NIVOU INSTITUCIJA BIH NA TEMU REVIZIJE JAVNOG SEKTORA

Sarajevo, 26.1.2022.

U okviru Radne grupe za unapređenje rezultata procesa revizije, u Sarajevu se danas održava seminar – obuka koja za cilj ima približavanje revizorske profesije i rezultata rada revizije javnog sektora članovima Radne grupe s ciljem efikasnije primjene revizorskih izvještaja kao izvora informacija u istražnim postupcima.

Predavači su predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH.

Izvor:CCI

Obuka je nastavak aktivnosti započetih u novembru kada je održan dvodnevni uvodni seminar tokom kojeg su predstavnici Ureda članove Radne grupe upoznali sa konceptom revizije javnog sektora,  revizionim pristupima, tehnikama, fazama revizionog procesa i konceptima na kojima se zasniva finansijska revizija. Današnja obuka ima za svrhu rad na praktičnim primjerima revizijskih nalaza i razmatranje nivoa njihove iskorištenosti za potrebe istražnih aktivnosti.

Formiranje Radne grupe aktivnost je koja se provodi u okviru projekta „Efikasnija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ koju CCI implementira uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i Ambasade Švedske u BiH. Radnu grupu čine predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Tužilaštva BiH, Suda BiH, SIPA-e, Agencije za javne nabavke, Agencije za državnu službu, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Na vrh