Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
НАСТАВАК ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА СУДИЈЕ, ТУЖИОЦЕ И ИСТРАЖИОЦЕ НА НИВОУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ НА ТЕМУ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Сарајево, 26.1.2022.

У оквиру Радне групе за унапређење резултата процеса ревизије, у Сарајеву се данас одржава семинар – обука која за циљ има приближавање ревизорске професије и резултата рада ревизије јавног сектора члановима Радне групе с циљем ефикасније примјене ревизорских извјештаја као извора информација у истражним поступцима.

Предавачи су представници Канцеларије за ревизију институција БиХ.

Извор: ЦЦИ

Обука је наставак активности започетих у новембру када је одржан дводневни уводни семинар током којег су представници Канцеларије чланове Радне групе упознали са концептом ревизије јавног сектора,  ревизионим приступима, техникама, фазама ревизионог процеса и концептима на којима се заснива финансијска ревизија. Данашња обука има за сврху рад на практичним примјерима ревизијских налаза и разматрање нивоа њихове искориштености за потребе истражних активности.

Формирање Радне групе активност је која се проводи у оквиру пројекта „Ефикаснија јавна ревизија за смањење корупције у Босни и Херцеговини“ коју ЦЦИ имплементира уз финансијску подршку Шведске агенције за међународни развој и сарадњу и Амбасаде Шведске у БиХ. Радну групу чине представници Парламентарне скупштине БиХ, Канцеларије за ревизију институција БиХ, Тужилаштва БиХ, Суда БиХ, SIPA-е, Агенције за јавне набавке, Агенције за државну службу, Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције.

На врх