Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
KOREKCIJA TEHNIČKE GREŠKE

U Izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, u Poglavlju I, tačka 2. došlo je do tehničke greške. Izvještaj u kojem je tehnička greška korigovana postavljeno je na web stranici Ureda za reviziju, na sljedećem linku:

https://www.revizija.gov.ba/Content/OpenAttachment?Id=5f23b51c-8d92-4c49-94f7-a3a6c5f96a51&langTag=bs

Na vrh