Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
KONFERENCIJA NA TEMU „REVIZIJA ZAVRŠNOG RAČUNA DRŽAVNOG BUDŽETA”

Sarajevo, 4.3.2024. godine

Delegacija Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured), na čelu s generalnim revizorom Hrvojem Tvrtkovićem, učestvovala je na dvodnevnoj konferenciji na temu finansijske revizije završnog računa državnog budžeta koja se 28. i 29. februara 2024. godine održavala u Budvi, Crna Gora. Domaćin konferencije bila je Državna revizorska institucija Crne Gore, uz podršku SIGMA-e. Događaj je organizovan u okviru plana rada Mreže vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU (Mreža).

Konferenciji su prisustvovali predstavnici vrhovnih institucija za reviziju Albanije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kosova*, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Ukrajine, eksperti iz vrhovnih institucija za reviziju Hrvatske i Slovenije, kao i predstavnici ministarstava finansija Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* i Sjeverne Makedonije.

Cilj konferencije bila je interaktivna razmjena iskustava, stavova i izazova u pogledu revizije završnog računa budžeta između predstavnika vrhovnih institucija za reviziju i ministarstava finansija, s fokusom na razmatranje strateških mogućnosti za jačanje uticaja i rezultata revizije završnog računa. Pored toga, drugog dana konferencije razmatrani su i tehnički aspekti i izazovi u vezi s revizijom završnog računa kroz razmjenu praktičnih znanja i iskustava predstavnika iz vrhovnih institucija za reviziju.

Predsjedavajući Senatom Državne revizorske institucije Crne Gore, Nikola N. Kovačević u svom je uvodnom obraćanju naglasio značaj rada vrhovnih institucija za reviziju koje revizijom završnog državnog budžeta doprinose povećanju odgovornosti i transparentnosti upravljanja javnim sredstvima, ali da uticaj ove revizije umnogome zavisi od efikasne saradnje, komunikacije i razmjene informacija s ministarstvima finansija i parlamentima.

Generalni revizor Ureda bio je jedan od učesnika panel-diskusije na temu povećanja efikasnosti i koristi revizije završnog računa kojom prilikom se osvrnuo na iskustva Ureda u iznalaženju načina prijenosa najvažnijih poruka i uticaja revizorskog mišljenja, kao i mogućnosti za osiguravanje većeg stepena implementacije preporuka iz ove vrste revizije.

 

Drugi dan konferencije bio je posvećen diskusijama o tehničkim aspektima poput definisanja kriterija i formulisanja preporuka u finansijskoj reviziji i reviziji usklađenosti završnog računa budžeta.

Zaključci doneseni kao rezultati diskusija i izlaganja poslužit će za preduzimanje daljih koraka kako bi rezultati finansijske revizije završnog računa koju provode vrhovne institucije za reviziju Mreže u što većoj mjeri unaprijedili funkcionisanje sistema upravljanja javnim finansijama i doprinijeli ostvarivanju stabilnosti finansijskog sistema zemalja učesnica.

 

 * Ovaj naziv ne prejudicira status, te je u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Na vrh