Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
КОМУНИКАЦИОНА СТРАТЕГИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 2022-2025.

Сарајево, 29.12.2021.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине израдила је и објавила Комуникациону стратегију за период 2022-2025.

Комуникациона стратегија је документ чија је сврха повећање утицаја рада Канцеларије и могућности за стварање одговарајуће вриједности и користи за друштво кроз појачан ангажман релевантних актера. Циљ њене израде је усмјерити информационе и комуникационе активности на специфичне потребе појединачних циљних група утврђених анализом комуникационих активности проведених у претходним годинама и анализом потреба и очекивања релевантних актера.

Стратегија је израђена уз интензивну подршку SIGMA-е, а кроз активности Мреже врховних институција за ревизију земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ.

Поред општих циљева, Комуникационом су стратегијом дефинисани и специфични циљеви за сваку циљну групу кроз појединачне комуникационе планове, као саставне дијелове Стратегије.

Са интензивнијим комуникационим активностима Канцеларија креће још 2018. године од када је започело увођење двосмјерног приступа комуникацији са релевантним актерима. Од тада је уведено неколико нових комуникационих алата и рјешења, у складу са постојећим капацитетима Канцеларије, чија се примјена наставља и током стратешког периода трајања Комуникационе стратегије те се уводе нове активности које се требају имплементирати у складу са утврђеним временским оквирима.

Успјешна имплементација активности дефинисаних овом стратегијом требала допринијети повећању утицаја рада Канцеларије, већем степену разумијевања улоге и мандата Канцеларије, стварању функционалног комуникацијског оквира који подразумијева двосмјерну комуникацију и развијање сарадничког окружења са утврђеним циљним групама.

Комуникациона стратегија доступна је овдје.

На врх