Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „UVOĐENJE SOFTVERSKIH RJEŠENJA“

Sarajevo, 21.12.2023.

Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka na temu: „Uvođenje softverskih rješenja“.

Revizija je provedena s ciljem provjere efikasnosti institucija BiH u postupku uvođenja softverskih rješenja.

Nalazi revizije ukazuju na to da institucije BiH, u većini slučajeva, nisu bile efikasne u uvođenju softverskih rješenja, u osiguranju preduslova za njihovu implementaciju, dok više od polovine institucija BiH nije bilo uspješno u implementaciji softverskih rješenja. 

Posljedice neefikasnog postupka uvođenja softverskih rješenja su manja učinkovitost institucija BiH, usporen razvoj e-uprave, stvaranje dodatnih troškova te otežano poslovanje s građanima i poslovnim subjektima.  

Izvještaj revizije sadrži preporuke upućene Vijeću ministara BiH i institucijama BiH. Realizacijom preporuka trebalo bi se pridonijeti unapređenju postupka uvođenja softverskih rješenja u institucijama BiH. Implementacija preporuka trebala bi doprinijeti i realizaciji Ciljeva održivog razvoja, a naročito ciljevima vezanim za digitalnu tranziciju društva i ekonomije i razvoj učinkovitih, odgovornih i transparentnih institucija i omogućavanju pristupa informacijama.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz ovog izvještaja, odnosno cjelokupan tekst izvještaja dostupan je na web stranici Ureda: https://shorturl.at/qCHK1.   

Infografički prikaz dostupan je ovdje.

Na vrh