Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE.“

Sarajevo, 16.1.2024. godine

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Upravljanje voznim parkom u institucijama Bosne i Hercegovine“. 

Revizija je provedena s ciljem da se ispita da li institucije BiH voznim parkom upravljaju na efikasan i ekonomičan način.

Nalazi revizije ukazuju na to da institucije BiH voznim parkom ne upravljaju na efikasan i ekonomičan način. Doneseni propisi za upravljanje voznim parkom u institucijama BiH ne uređuju na jedinstven i sveobuhvatan način vozni park i kriterije za posjedovanje, nabavku i korištenje vozila. Ne postoje podaci o ukupnom broju i vrstama vozila, niti je uspostavljeno praćenje primjene i efekata donesenih propisa. Posljednji pravilnik Vijeća ministara BiH iz 2023. godine nije imao suštinskih izmjena kojima bi se unaprijedile uočene slabosti, a smanjio je transparentnost i kontrolu namjenske upotrebe vozila. Pojedinačne institucije dosljedno ne poštuju postojeće propise niti svoje upravljanje voznim parkom temelje na analizama stanja i potreba s ciljem efikasnog iskorištenja postojećeg voznog parka i ekonomične upotrebe raspoloživih sredstava.

Na osnovu nalaza i zaključaka, koji potvrđuju da institucije BiH voznim parkom ne upravljaju na efikasan i ekonomičan način, Ured za reviziju je formulisao preporuke kojim bi se sistem mogao unaprijediti i doprinijeti većem nivou javne odgovornosti kod korištenja javnih sredstava. Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Ministarstvu finansija i trezora BiH i institucijama BiH koje su bile predmetom ove revizije. 

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web-stranici Ureda za reviziju institucija BiH – https://t.ly/gC_Sl.

Na vrh