Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА: „УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА ФИКСНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ“

Sarajevo, 12.1.2023.

Канцеларија за ревизију институција БиХ је провела ревизију учинка на тему: „Управљање трошковима фиксне и мобилне телефоније у институцијама БиХ“.

Ревизија је проведена са циљем испитивања да ли постојећи аранжмани коришћења телефонских услуга у институцијама БиХ обезбјеђују економичну и ефикасну потрошњу буџетских средстава.

Савјет министара БиХ је усвојеним политикама обезбиједио либерализацију тржишта телекомуникационих услуга. Међутим, и поред тога, ни Савјет министара БиХ ни већина институција БиХ не предузимају потребне активности како би оствариле погодности које произилазе за потрошаче у процесу либерализације, а које се огледају у квалитетнијим услугама или нижим цијенама. Иако је Савјет министара БиХ својим активностима прије неколико година успио да значајно смањи трошкове телефона у институцијама БиХ, студија показује да промјене које су се у међувремену десиле на тржишту указују на могућност остваривања економичнијег и ефикаснијег управљања овим трошковима.

Канцеларија за ревизију je, у циљу обезбјеђења планирања трошкова у складу са стварним потребама и кретањем цијена на тржишту, као и максимизирања користи од либерализације тржишта телекомуникационих услуга, упутила препоруке Савјету министара БиХ, Министарству финансија и трезора БиХ и институцијама БиХ. Реализација препорука требала би да допринесе економичнијем и ефикаснијем коришћењу буџетских средстава за услуге фиксне и мобилне телефоније.

Опширније информације о налазима до којих се дошло, закључцима и препорукама из овог извјештаја, односно цјелокупан текст извјештаја доступан је на web страници Канцеларије: https://bit.ly/3XqqrQI.   

Инфографички приказ доступан је овдје.

ОСТАЛИ ЧЛАНЦИ

 

АРХИВА  
На врх