Ured za reviziju institucija

AUDIT OFFICE OF THE INSTITUTIONS
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

ANNOUNCEMENTS
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA FIKSNE I MOBILNE TELEFONIJE U INSTITUCIJAMA BIH“
Nema prevoda na odabrani jezik
To top