Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA: PRAĆENJE REALIZACIJE PREPORUKA

Sarajevo, 16.06.2022.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) proveo je praćenje realizacije preporuka za dva izvješća revizije učinka: „Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH” i „Upravljanje carinskim terminalima“.

Kada je u pitanju upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKP), rezultati praćenja ukazuju na to da je uočen nedostatan napredak u ovoj oblasti u odnosu na razdoblje kada je rađena revizija. Ipak, aktivnosti su poduzimane po svim danim preporukama: 14% preporuka je u potpunosti realizirano, 43% preporuka je djelomično realizirano, a za 43% preporuka evidentirane su početne aktivnosti. Konstatirano je smanjenje troškova za unajmljivanje prostora ili zgrada i naknada za smještaj osoblja u DKP-u u 2018., u odnosu na 2017. kada je prvobitna revizija objavljena. Smanjenje troškova nije rezultat značajnijih korektivnih aktivnosti koje je Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) poduzimalo, nego je posljedica smanjenja osoblja u predstavništvima, deviznog fluktuiranja koje se ogleda u jačanju eura i sl. Postotak realizacije planiranih i realiziranih projekata kupovine, adaptacije i opremanja objekata u DKP-u i dalje je izrazito nizak. MVP nije donio jasne standarde i kriterije koje objekti DKP-a trebaju ispunjavati. Od 2018. godine nisu kupovani objekti za potrebe DKP-a, iako je prednost kupovine objekata evidentna. Zajednička prodaja objekata dobivenih po osnovu sukcesije realiziran je na pet lokacija. Evidentiran je određeni pomak kada je u pitanju useljenost objekata u vlasništvu BiH. Uposlenici u destinacijama u kojim su troškovi stanovanja izrazito veliki su i dalje u nepovoljnijoj situaciji jer nije bilo značajnijih promjena u primanjima uposlenih u DKP-ovima.

Rezultati praćenja u oblasti upravljanja carinskim terminalima ukazuju na to da je Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) poduzimala korektivne radnje koje su rezultirale unapređenjem u odnosu na razdoblje kada je rađena revizija. Po svim danim preporukama UNO je poduzimao aktivnosti: 67% preporuka je djelomično realizirano, dok su za 33% preporuka poduzete početne aktivnosti. Provedbeni akti koji se tiču upravljanja carinskim terminalima su doneseni i unaprijeđeni. Ipak, unapređenjem akata nisu se utvrdili dostatno jasni, precizni i mjerljivi kriteriji za uspostavu carinskih terminala. Nisu rađene ni cost-benefit analize opravdanosti samostalnog upravljanja ili davanja trećim osobama na upravljanje carinskih terminala, posebno kod terminala sa većim opsegom prometa, a samim tim i prihoda. Novom Odlukom o carinskom terminalu preciznije je definiran pojam carinskih terminala, kao i tko može biti držatelj carinskog terminala. Kao novina, propisana je bankarska garancija kao pokriće za eventualno neizmirene obveze po osnovu prihoda od terminala čime je minimizirana mogućnost da držatelji terminala imaju dugove po ovom osnovu, kao u ranijem razdoblju, te je došlo do stagnacije nenaplaćenih potraživanja. Doneseni su i akti kojim se unapređuje naplata i kontrola u ovoj oblasti. Provedene kontrole i dalje ukazuju na to da postoje terminali koji ne ispunjavaju ugovorene uvjete.

Detaljnije informacije o rezultatima provedenih praćenja dostupne su u izvješćima objavljenim na internetskoj stranici Ureda za reviziju www.revizija.gov.ba

Infografički prikaz rezultata provedenih praćenja dostupan je ovdje.

 

Na vrh