Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: PRAĆENJE REALIZACIJE PREPORUKA IZ IZVJEŠTAJA „UPRAVLJANJE PROCESOM REALIZACIJE UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA U INSTITUCIJAMA BIH“

Sarajevo, 26.9.2023.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured za reviziju) proveo je praćenje aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine (BiH) na realizaciji preporuka revizije učinka za izvještaj revizije učinka „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH“ koji je objavljen u novembru 2018. godine.

Rezultati praćenja ukazuju na to da je postignut ograničen napredak u ovoj oblasti u odnosu na period kada je rađena revizija. Po svim datim preporukama preduzimane su aktivnosti, međutim, nijedna preporuka nije u potpunosti realizovana. Od ukupnog broja datih preporuka 62% je djelimično realizovano, dok su kod 38% preporuka konstatovane početne aktivnosti.

Postignut je napredak u odnosu na prvobitno stanje na uspostavi evidencija koje omogućavaju javan uvid u realizacije ugovora o javnim nabavkama, kao i na uspostavi kontrolnih mehanizama realizacije ugovora o javnim nabavkama. Nije osigurano sistemsko uređenje procesa realizacije ugovora u vidu smjernica/vodiča kojima bi se na sveobuhvatan način uredio proces realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH.

S druge strane, u odsustvu sistemskog uređenja, na nivou pojedinačnih institucija postignut je značajan napredak u pogledu uređenja procesa realizacije ugovora internim aktima institucija BiH. Zabilježen je i napredak u pogledu uspostave hronološkog dokumentovanja preduzetih radnji tokom realizacije ugovora, na uspostavi količinskih i finansijskih evidencija, kao i u pogledu komisijskog prijema roba i usluga.   

Detaljnije informacije o rezultatima provedenog praćenja dostupne su u izvještaju objavljenom na web-stranici Ureda www.revizija.gov.ba.

Infografički prikaz rezultata provedenog praćenja dostupan je ovdje.

Na vrh