Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „POVJERENI JAVNI POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI INSTITUCIJA BIH - STUDIJA SLUČAJA: MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE.“

Sarajevo, 16. 1. 2024.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija BiH – studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine“.

Revizija je provedena s ciljem da se ispita efikasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (MKP BiH) u uspostavljanju funkcionalnog sistema povjeravanja javnih poslova iz svoje nadležnosti.

Povjereni javni poslovi iz nadležnosti MKP-a se odnose na sljedeće poslove: 

  • obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila,
  • obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certifikacije vozila,
  • usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje,
  • stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu,
  • izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola.

Nalazi revizije ukazuju na to da funkcionalni sistem povjeravanja javnih poslova iz nadležnosti MKP-a nije efikasno uspostavljen. MKP nije osigurao usaglašenost i dosljednu primjenu relevantnog regulatornog okvira. MKP nije transparentno i blagovremeno preduzimao aktivnosti na povjeravanju javnih poslova drugim institucijama ili privrednim asocijacijama. Također, MKP nije uspostavio funkcionalan sistem nadzora vršenja povjerenih javnih poslova. Utvrđene slabosti u procesu povjeravanja javnih poslova iz nadležnosti MKP-a drugim institucijama i privrednim asocijacijama mogu dovesti do nesigurnosti u kontinuitetu pružanja javnih usluga i slabljenja povjerenja građana i privrednih subjekata u rad institucija BiH. 

Preporuke na osnovu provedene revizije su upućene MKP-u koji vrši povjeravanje obavljanja dijela administrativnih i stručnih poslova iz svoje nadležnosti drugim institucijama ili privrednim asocijacijama. Realizacijom datih preporuka unaprijedit će se aktivnosti na osiguranju efikasnosti MKP-a u uspostavljanju funkcionalnog sistema povjeravanja javnih poslova iz svoje nadležnosti, čime bi se omogućila konkurencija te osiguralo kvalitetnije pružanje usluga građanima BiH. 

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – https://shorturl.at/bjsE4.

Na vrh