Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА: „НАБАВКА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА“

Сарајево, 1.8.2022.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине провела је ревизију учинка на тему: „Набавка и функционалност личних докумената“. Циљ ревизије био је испитати да ли су надлежне институције БиХ обезбиједиле ефикасну набавку и успоставу функционалних личних докумената.

Проведена ревизија нам је омогућила да сагледамо стање те да изнесемо закључак да надлежне институције нису предузеле активности којим се обезбјеђује ефикасна набавка личних докумената и њихова пуна функционалност.

Налази и закључци ревизије указују да мјере које су надлежне институције предузимале нису обезбедиле сигурност да неће доћи до застоја у издавању личних докумената имајући у виду скори истек постојећег Уговора, а нова набавка није проведена. И даље је присутан ризик плаћања 28 милиона КМ за нереализованих 1,5 милиона личних карата јер IDDEEA није ријешила са добављачем питање завршетка постојећег Уговора са аспекта уговорене обавезе куповине укупних количина. Нису постигнути сви ефекти стратешких опредјељења за унапређење личних докумената нити су исти анализирани с аспекта безбједности, функционалности и економичности. Иако је од увођења електронске личне карте прошло скоро 10 година, грађанима БиХ није обезбијеђено да исту користе као средство за брже и ефикасније коришћење услуга јавне управе, кроз дигитално представљање и дигитално потписивање. Ни начин на који је припремљена нова набавка не пружа увјерење да је IDDEEA изабрала најповољније рјешење за грађане и буџет БиХ.

Утврђене слабости доводе у питање улагања у унапређење личних докумената, као и утврђену цијену за грађане, и воде заостајању БиХ у развоју е-управе.

  

Информације о налазима до којих се дошло, закључцима и препорукама ове ревизије могу се наћи у комплетном извјештају који је доступан на wеб страници Канцеларије за ревизију институција БиХ – www.revizija.gov.ba.

 

ИНФОГРАФИКА!

На врх