Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA „ELEKTRONIČKO UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA U INSTITUCIJAMA BIH“

Sarajevo, 23.12.2021.

 

Ured za reviziju institucija BiH proveo je reviziju učinka „Elektroničko upravljanje dokumentima u institucijama BiH“.

Revizija učinka je provedena s ciljem da se utvrdi jesu li institucije BiH efikasne u uspostavi elektroničkog upravljanja i razmjene dokumenata.

Nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu bile efikasne u uspostavi standardiziranih i interoperabilnih sustava za upravljanje dokumentima. Nedostaje odgovarajući strateški, pravni i institucionalni okvir kojim bi se pridonijelo uspostavi sustava za upravljanje dokumentima. Zbog nedostatka odgovarajućeg okvira i neblagovremene provedbe ciljeva reforme javne uprave, sustavi za upravljanje dokumentima su se uspostavljali usporenom dinamikom pri čemu se nije vodilo računa o standardiziranosti i interoperabilnosti sustava.

Iako je u uspostavu sustava za upravljanje dokumentima u institucijama BiH do sada uloženo preko 5,5 milijuna KM, većina institucija BiH još uvijek nije uspostavila elektroničko upravljanje dokumentima. Na taj način nije se pridonijelo uspostavi elektroničkog poslovanja u institucijama BiH i nije se osigurala efikasnost i ekonomičnost u radu.

Pored toga, zbog neefikasnosti u uspostavi sustava za upravljanje dokumentima, propuštene su prilike za iskorištavanje prednosti ovakvog sustava u poslovanju institucija BiH tijekom pandemije COVID-19, uključujući prevladavanje fizičkih lokacijskih barijera i povećanje sigurnosti osoblja trenutnim pristupom i razmjenom dokumenata na fizičkoj udaljenosti.

 

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Službi za održavanje i razvoj elektroničkog poslovanja i e-vlade pri Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH i Koordinaciji za interoperabilnost, i institucijama BiH. Realizacijom preporuka trebalo bi se pridonijeti uspostavi standardiziranih i interoperabilnih sustava za upravljanje dokumentima.

 

Na vrh