Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА: „АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА БИХ НА ПРИПРЕМИ И НАДЗОРУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНОВА ИНТЕГРИТЕТА.“

Сарајево, 27.12.2022.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине провела је ревизију учинка на тему: „Активности институција БиХ на припреми и надзору имплементације планова интегритета”.

Ревизија је проведена с циљем да се утврди да ли су институције БиХ ефикасне у припреми и надзору имплементације планова интегритета као једног од превентивних механизама коруптивног дјеловања.

Планови интегритета су најобухватнији превентивни антикорупциони документи за смањење ризика од корупције у институцијама БиХ. Садрже процјену свих ризика за коруптивно дјеловање и адресирају све примијењене механизме борбе против корупције.

Налази ревизије указују да институције БиХ нису биле ефикасне у припреми и надзору имплементације планова интегритета. Разлог за наведено је изостанак и слабости смјерница за планирање, неблаговремено покретање и доношење планова интегритета, изостанак мјерљивих индикатора и неусаглашеност процијењених ризика. Због изостанка функционалног надзора, анализа и извјештавања о реализацији планова интегритета код надлежних институција и институција из узорка отежано је праћење успјешности имплементације планова интегритета. Утврђене слабости у кориштењу планова интегритета могу довести до несигурности и даљњег дерогирања повјерења грађана, потенцијалних инвеститора и привредних субјеката у рад институција БиХ.

Препоруке су упућене Савјету министара БиХ, надлежним институцијама за праћење поступака доношења и провођења планова интегритета и институцијама из одабраног узорка ревизије. Реализацијом датих препорука унаприједити ће се активности институција БиХ на обезбјеђењу ефикасне припреме и имплементације планова интегритета у институцијама БиХ.

Опширније информације о налазима до којих се дошло, закључцима и препорукама из овог извјештаја, односно цјелокупан текст извјештаја доступан је на wеб-страници Канцеларије: https://bit.ly/3juSuQi

Инфографички приказ доступан је овдје.

 

ОСТАЛИ ЧЛАНЦИ

 

АРХИВА  
На врх