Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „AKTIVNOSTI INSTITUCIJA BIH NA OSIGURAVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI“

Sarajevo, 22.12.2023.

Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka na temu: „Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju rodne ravnopravnosti“.

Revizija je provedena s ciljem da se ispita da li su institucije BiH efikasne i efektivne u preduzimanju aktivnosti koje će voditi ka osiguravanju pretpostavki za rodnu ravnopravnost.

Nalazi revizije ukazuju na nedovoljnu posvećenost Vijeća ministara BiH osiguravanju rodne ravnopravnosti. Institucije BiH nisu provodile tzv. rodne analize u oblasti svoje nadležnosti, iako je to njihova zakonska obaveza već duži niz godina. Također, institucije BiH ne vode potrebne statistike razvrstane prema spolu kao jednu od pretpostavki za analizu stanja i preduzimanje korektivnih radnji. Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u institucije BiH, čija svrha je alokacija budžetskih sredstava u odnosu na različite potrebe žena i muškaraca, spor je proces koji i dalje ne daje željene rezultate i neispunjena je obaveza bh. institucija već desetljeće.

Izvještaj revizije sadrži preporuke upućene Vijeću ministara BiH, institucijama BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH. Realizacija preporuka bi trebala doprinijeti osiguravanju pretpostavki za rodnu ravnopravnost

Revizija je provedena u sklopu projekta paralelne revizije učinka u oblasti rodne ravnopravnosti uz podršku UN WOMEN. Pored Ureda za reviziju institucija BiH, revizije iz ove oblasti su paralelno provodili i Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Državna revizorska institucija Republike Srbije i Državna revizorska institucija Crne Gore.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz ovog izvještaja, odnosno cjelokupan tekst izvještaja dostupan je na web stranici Ureda: https://shorturl.at/cmnY1.   

Infografički prikaz dostupan je ovdje.

Na vrh