Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA: „AKTIVNOSTI INSTITUCIJA BIH NA OSIGURANJU TEMELJNIH PRETPOSTAVKI ZA KIBERSIGURNOST“

Sarajevo, 20.12.2022.

Ured za reviziju institucija BiH (Ured) proveo je reviziju učinka „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju temeljnih pretpostavki za kibersigurnost“.

Revizija učinka je provedena s ciljem da se utvrdi jesu li institucije BiH efikasne u poduzimanju aktivnosti s ciljem osiguranja temeljnih pretpostavki za kibersigurnost.

Nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu bile efikasne u poduzimanju aktivnosti s ciljem osiguranja temeljnih pretpostavki za kibersigurnost. Nedostaje strateški i zakonski okvir kibersigurnosti, a nije uspostavljen ni Tim za računalne incidente za institucije BiH. Samo 14 od 68 institucija BiH je donijelo akte upravljanja informacijskom sigurnošću sukladno Politici upravljanja informacijskom sigurnošću. Posljedice nedostatka temeljnih pretpostavki za kibersigurnost ugrožavaju poslovanje javne uprave i mogu dovesti do otuđenja podataka i financijskih sredstava neophodnih za funkcioniranje zemlje i svakodnevnog života građana.

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i institucijama BiH. Realizacijom preporuka trebalo bi se pridonijeti osiguranju temeljnih pretpostavki za kibersigurnost i unaprjeđenju kiberzaštite u institucijama BiH.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz ovog izvješća, odnosno cjelokupan tekst izvješća dostupan je na internetskoj stranici Ureda: https://bit.ly/3G8nXjO

Infografički prikaz dostupan je ovdje.

Na vrh