Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „AKTIVNOSTI INSTITUCIJA BIH NA OSIGURANJU OSNOVNIH PRETPOSTAVKI ZA KIBERSIGURNOST“

Sarajevo, 20.12.2022.

Ured za reviziju institucija BiH (Ured) proveo je reviziju učinka „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibersigurnost“.

Revizija učinka je provedena s ciljem da se utvrdi da li su institucije BiH efikasne u preduzimanju aktivnosti s ciljem osiguranja osnovnih pretpostavki za kibersigurnost.

Nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu bile efikasne u preduzimanju aktivnosti s ciljem osiguranja osnovnih pretpostavki za kibersigurnost. Nedostaje strateški i zakonski okvir kibersigurnosti, a nije uspostavljen ni Tim za računalne incidente za institucije BiH. Samo 14 od 68 institucija BiH je donijelo akte upravljanja informacionom sigurnošću u skladu sa Politikom upravljanja informacionom sigurnošću. Posljedice nedostatka osnovnih pretpostavki za kibersigurnost ugrožavaju poslovanje javne uprave i mogu dovesti do otuđenja podataka i finansijskih sredstava neophodnih za funkcionisanje zemlje i svakodnevnog života građana.

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i institucijama BiH. Realizacijom preporuka trebalo bi se pridonijeti osiguranju osnovnih pretpostavki za kibersigurnost i unaprjeđenju kiberzaštite u institucijama BiH.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz ovog izvještaja, odnosno cjelokupan tekst izvještaja dostupan je na web-stranici Ureda: https://bit.ly/3G8nXjO

Infografički prikaz dostupan je ovdje.

Na vrh