Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

Sarajevo, 4.4.2024.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) je, na osnovu Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, izradio izvještaj o svojim aktivnostima za proteklu godinu.  

Godišnjim izvještajem o aktivnostima Ured izvještava o provođenju ciljeva i potciljeva utvrđenih Strateškim planom razvoja 2021 – 2025. i godišnjim programom rada Ureda za 2023. godinu.

Revizijom finansijskih izvještaja i usklađenosti poslovanja svih institucija BiH za 2022. godinu, te revizijom izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2022. godinu Ured je u 2023. godini okončao ciklus finansijske revizije za 2022. godinu koji je rezultovao velikim brojem značajnih revizionih nalaza i preporuka.

Programom revizije učinka realizovanim u 2023. godini adresirane su oblasti rodne ravnopravnosti u institucijama BiH, upravljanja vozilima, softverskim rješenjima i povjerenim javnim poslovima u nadležnosti institucija BiH. Kroz proces praćenja realizacije preporuka revizije učinka mjerodavnim institucijama i javnosti prezentovane su aktivnosti odgovornih institucija BiH na realizaciji preporuka iz oblasti planiranja budžetskih rashoda, elektronskog poslovanja i upravljanja realizacijom ugovora o javnim nabavkama.

Svi navedeni izvještaji javno su objavljeni i dostavljeni nadležnim institucijama na daljnje postupanje. Izvještaji su razmatrani na sjednicama mjerodavnih parlamentarnih komisija, kao i sjednicama Predstavničkog i Doma naroda, te su popraćeni brojnim parlamentarnim zaključcima.

Pored revizionih, realizovan je i cijeli niz komunikacijskih aktivnosti s različitim eksternim akterima, kao što su organizacije civilnog društva, antikorupcijske agencije, međunarodne organizacije, kao i šira javnost, a koje su za cilj imale povećati razumijevanje uloge i rezultata rada Ureda.

Izvještaj je dostupan ovdje.

Na vrh