NOVOSTI
IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH ZA 2022. GODINU

Sarajevo, 11.4.2023.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) je, na osnovu Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, izradio izvještaj o svojim aktivnostima za proteklu godinu.  

U protekloj 2022. godini Ured je nastavio realizaciju zakonskih ovlasti i strateških ciljeva dokumentovanih kroz Strateški plan razvoja Ureda 2021.-2025. 

Revizijom finansijskih izvještaja i usklađenosti poslovanja svih institucija BiH za 2021. godinu, te revizijom izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2021. godinu zaokružen je još jedan ciklus finansijske revizije koji je rezultirao velikim brojem značajnih revizijskih nalaza i preporuka.

Realizacijom godišnjeg programa revizije učinka za 2022. godinu dat je doprinos unaprjeđenju u oblastima nabavke i funkcionalnosti ličnih dokumenata, pripremi i nadzoru planova integriteta, osiguranju pretpostavki za kibersigurnost, te upravljanju troškovima telefona u institucijama Bosne i Hercegovine. Kroz proces praćenja realizacije preporuka revizije učinka nadležnim institucijama i javnosti prezentirane su aktivnosti odgovornih institucija BiH na realizaciji preporuka iz oblasti upravljanja imovinom i troškovima smještaja diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH i upravljanjem carinskim terminalima.

Pored revizijskih, realizovan je i cijeli niz komunikacijskih aktivnosti sa različitim eksternim akterima, kao što su organizacije civilnog društva, tijela za provođenje zakona, međunarodne organizacije, kao i šira javnost, a koje za cilj imaju povećanje razumijevanja uloge i rezultata rada Ureda.

Protekla je godina bila značajna i u dijelu izgradnje internih kapaciteta Ureda koji su, uz podršku međunarodnih aktera i partnera, ojačani u oblasti finansijske i revizije učinka, strateškog planiranja, IT revizije, a poseban naglasak je stavljen na razvijanje svijesti i kapaciteta u oblasti rodne ravnopravnosti.  

Pitanja vezana za rad Ureda su u 2022. godini obuhvaćena sa preko 50 tačaka dnevnog reda na sjednicama domova i nadležnih parlamentarnih komisija Parlamentarne skupštine BiH.

Izvještaj o aktivnostima Ureda za 2022. godinu dostupan je ovdje.

Na vrh