Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH ZA 2021. GODINU

Sarajevo, 5.4.2022.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) je, na osnovu Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, izradio izvještaj o svojim aktivnostima za proteklu godinu. 

Ured je protekle 2021. godine započeo novi strateški period dokumentovan kroz Strateški plan razvoja Ureda 2021-2025. 

Prva godina novog razvojnog poglavlja okončana je u skladu sa strateškim opredijeljenima i njima povezanim operativnim programima. Godišnji planovi finansijske i revizije učinka u potpunosti su realizovani, zajedno sa drugim aktivnostima značajnim za ispunjenje zakonske uloge i mandata Ureda. 

Revizijom finansijskih izvještaja i usklađenosti poslovanja svih institucija BiH za 2020. godinu, te revizijom izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2020. godinu zaokružen je još jedan ciklus finansijske revizije koji je rezultirao velikim brojem značajnih revizijskih nalaza i preporuka. Prošlogodišnjim programom revizije učinka Ured je nastojao doprinijeti unapređenju oblasti kao što su upravljanje taksama i naknadama u institucijama BiH, elektronsko upravljanje dokumentima, inspekcijski nadzor, te sistem javnih nabavki u institucijama BiH. Kroz proces praćenja realizacije preporuka revizije učinka nadležnim institucijama i javnosti prezentirane su aktivnosti odgovornih institucija BiH na realizaciji preporuka iz oblasti zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći i upravljanja grantovima. 

Krajem 2021. godine objavljena je i prva Komunikacijska strategija za period 2022-2025. kao prvi korak u ispunjenju cilja 3. definisanog Strateškim planom razvoja i usmjerenog povećanju učinaka i relevantnosti rada Ureda.  

Protekla je godina, u konačnici, okončana u skladu sa zacrtanim planovima Ureda, iako se rad nastavio odvijati u okolnostima i pod ograničenjima nametnutih pandemijom koronavirusa. Pored toga, i izvan kontrole Ureda, političke okolnosti tokom 2021. godine nepovoljno su se odrazile na rezultate rada Ureda jer je uvelike izostao parlamentarni nadzor nad radom institucija BiH kroz razmatranja izvještaja o provedenim revizijama, uslijed čega su izostali i relevantni parlamentarni zaključci. 

Izvještaj o aktivnostima Ureda za 2021. godinu dostupan je ovdje.

 

Na vrh