NOVOSTI
BILATERALNA POSJETA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Sarajevo, 20.4.2023. godine

U četvrtak, 20. aprila 2023. godine u prostorijama Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, generalni revizor, Hrvoje Tvrtković, zajedno sa zamjenicima Rankom Krsmanom i Jasminom Pilicom, primio je u bilateralnu posjetu generalnog državnog revizora Republike Hrvatske, Ivana Klešića, i njegove saradnike.

Generalni revizori dvaju institucija su kroz bilateralne razgovore razmotrili teme od zajedničkog značaja i mogućnosti buduće saradnje, posebno u kontekstu aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

S obzirom na dugogodišnje iskustvo Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske u radu EUROSAI-jeve Radne grupe odnosno Mreže za etiku, u okviru bilateralne posjete za revizore Ureda za reviziju institucija BiH je organizovan i seminar o etici.

Tokom seminara, predstavnica Ureda za reviziju institucija BiH je prezentovala etički okvir u Uredu odnosno dokumente, mehanizme i procedure koji se odnose na etička pitanja, te dala pregled revizija koje je proveo Ured, a koje su u fokusu imale etičke aspekte poslovanja institucija BiH.

Zamjenica generalnog revizora Hrvatske, Nediljka Rogošić, je održala predavanje iz uvoda u etiku, a nakon toga su kolegice iz Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske prezentovale etički okvir i kodeks  Državnog ureda za reviziju, alate za praćenje i ocjenjivanje etičkih pitanja, prezentovale iskustva u revidiranju etičkih pitanja u javnom sektoru kao i aktivnosti EUROSAI-jeve Mreže za etiku.

Bilateralni sastanak i održani seminar o etici obostrano su ocijenjeni izrazito korisnim što će biti poticaj za dalje aktivnosti i saradnju u okviru kako etičkih tako i drugih pitanja relevantnih za rad obje institucije.

Na vrh