Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ГОДИШЊИ КОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Сарајево, 12.1.2022.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине (Канцеларија), четврту годину за редом, позвала је организације цивилног друштва на консултативни састанак који је, у виртуалном окружењу, одржан у уторак, 11.1.2022. године. 

Састанак је имао за циљ упознавање представница и представника организација цивилног друштва са оквирним темама које чине годишњи програм ревизије учинка Канцеларије за 2022. годину, идентификовање и дискусију о друштвено значајним проблемима за које организације цивилног друштва сматрају да би могли бити предметом ревизије учинка, уз уважавање мандата и надлежности саме Канцеларије, као и презентацију дијела Комуникацијске стратегије Канцеларије који се односи на сарадњу са овим организацијама. 

Састанку је присуствовало 12 представница и представника из седам организација цивилног друштва и то: Transparency International БиХ, Центри цивилних иницијатива, Центар за промоцију цивилног друштва, Центар за заступање грађанских интереса, Вањскополитичка иницијатива БХ, Балканска истраживачка мрежа у БиХ и Центар за истраживачко новинарство. На наведеном састанку, испред Канцеларије, судјеловали су генерални ревизор, Хрвоје Твртковић, замјеник генералног ревизора, Јасмин Пилица, те релевантно особље из одјељења ревизије учинка и Одсјека за међународну сарадњу и односе с јавношћу.

Након поздравне ријечи генералног ревизора, ревизорско особље Канцеларије присутнима је презентовало теме ревизије учинка које ће бити обрађене кроз програм ревизије учинка за 2022. годину, уз наглашавање аспеката који се узимају у обзир приликом селекције релевантних тема. Учесници састанка су позвани да својим професионалним инпутима, анализама и истраживањима допринесу истраживачким ревизијским студијама.

Услиједила је врло конструктивна дискусија током које су присутне представнице и представници организација цивилног друштва Канцеларији сугерисали и указали на бројна питања и проблеме везане за пословање институција БиХ које ће Канцеларија, у складу са интерним процедурама, укључити у активности анализе потенцијалних подручја ревизије.

С обзиром да је Канцеларија недавно израдила и објавила своју прву комуникацијску стратегију, овај је састанак искориштен и како би се присутнима презентовале активности које се односе на сарадњу са организацијама цивилног друштва.

Састанак је оцијењен као узајамно користан и успјешан о чему свједоче повратне информације добијене током и након састанка.

На врх