Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
GODIŠNJI KONSULTATIVNI SASTANAK S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Sarajevo, 11. 4. 2024.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured), organizovao je redovni godišnji sastanak s organizacijama civilnog društva koji je, u virtualnom okruženju, održan u utorak, 9. 4. 2024. godine. 

Sastanak je imao za cilj upoznavanje predstavnica i predstavnika organizacija civilnog društva s okvirnim temama koje čine godišnji program revizije učinka Ureda za 2024. godinu koji je, između ostalih, uvažio i inpute dobijene putem ovih godišnjih sastanka.  

Sastanku su prisustvovali predstavnice i predstavnici iz šest organizacija civilnog društva i to: Transparency International BiH, Centri civilnih inicijativa, Centar za promociju civilnog društva, Vanjskopolitička inicijativa BH, Balkanska istraživačka mreža u BiH, i EDA Banja Luka.

Na navedenom sastanku, ispred Ureda, sudjelovali su zamjenik generalnog revizora, Nedžad Hajtić, i osoblje iz dva odjela revizije učinka i Odsjeka za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću.

Nakon pozdravne riječi zamjenika generalnog revizora, učesnicama i učesnicima je ukratko opisan proces selekcije tema revizije učinka koji je uslovljen zakonskom nadležnošću Ureda i međunarodnim revizionim standardima, kao i proces praćenja realizacije preporuka iz ranije objavljenih izvještaja revizije učinka. Revizori učinka prezentirali su oblasti koje će biti predmetom revizionih studija tokom godine, te obrazložili motive provođenja ovih studija koje, između ostalih, uključuju i povratne informacije dobijene od organizacija civilnog društva. Učesnici sastanka su pozvani da svojim profesionalnim inputima, analizama i istraživanjima doprinesu istraživačkim revizionim studijama.

Uslijedila je konstruktivna rasprava o prezentiranim oblastima, oblastima koje su bile predmet ranijih revizionih istraživanja, kao i prijedlozima novih oblasti koje se smatraju značajnijim društvenim problemima. Učesnice i učesnici sastanka dali su nekoliko prijedloga koji će, u skladu sa internim procedurama Ureda, biti uključeni u redovni proces planiranja, tj. aktivnosti analize potencijalnih područja revizije.

Sastanak je ocijenjen kao uzajamno koristan i uspješan, uz iskazane pohvale Uredu zbog uspostavljanja i održavanja ove dvosmjerne komunikacije između javnog sektora i organizacija civilnog društva.

Na vrh