NOVOSTI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O GLAVNIM NALAZIMA I PREPORUKAMA ZA 2021. GODINU

Sarajevo, 16.11.2022.

Ured za reviziju institucija BiH je, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, izradio Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2021. godinu u kojem su sadržani glavni nalazi i preporuke iz finansijskih revizija i revizija učinka, kao i glavni nalazi i preporuke iz finansijske revizije o izvršenju budžeta institucija BiH za 2021. godinu.

Izvještajem je obuhvaćeno 20 prioritetnih i sistemskih pitanja uočenih kroz proces finansijske revizije institucija BiH i finansijske revizije izvršenja budžeta institucija BiH, te četiri oblasti koje su bile predmetom revizije učinka prethodne godine.

Glavni nalazi i preporuke finansijske revizije odnose se na sljedeće oblasti:

 • nepostupanje po odlukama Ustavnog suda BiH;
 • proces usvajanja budžeta institucija BiH za 2021. godinu;
 • usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji institucija BiH sa odlukama Vijeća ministara;
 • proces zapošljavanja u institucijama BiH;
 • proces javnih nabavki u institucijama BiH;
 • prevencija i borba protiv korupcije u institucijama BiH;
 • interne finansijske kontrole u institucijama BiH;
 • višegodišnja kapitalna ulaganja u institucijama BiH;
 • sudski sporovi u institucijama BiH;
 • status državne imovine;
 • vlastiti prihodi institucija BIH;
 • istek mandata rukovodilaca u institucijama BiH;
 • plaće i naknade zaposlenih u institucijama BiH;
 • smještaj institucija BiH;
 • postupanje Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH po zahtjevima institucija BiH;
 • reforma javne uprave;
 • finansiranje povratka izbjeglica i raseljenih osoba;
 • plaćanje naknade za neangažovana kreditna sredstva;
 • zakon o vanjskim poslovima;
 • informacioni sistem.

Glavni nalazi i preporuke iz provedenih revizija učinka u 2021. godini odnose se na sljedeće oblasti:

 • upravljanje taksama i naknadama institucija BiH;
 • sistem javnih nabavki u institucijama BiH;
 • elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH;
 • inspekcijski nadzor u institucijama BiH.

Većina sistemskih preporuka iz Godišnjeg revizorskog izvještaja o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu nije realizovana. Većina datih preporuka se ponavlja više godina, a posljedica su nedostatka odgovornosti rukovodstva institucija, nepostojanja sistemskih rješenja, nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata i usvojenih standarda ponašanja i potrošnje i dodatna ograničenja zbog neusvajanja budžeta institucija BiH za 2021. godinu.

Kompletan izvještaj dostupan je na web-stranici Ureda za reviziju institucija BiH: https://bit.ly/3Oarl01

Na vrh