NOVOSTI
EUROSAI KONFERENCIJA MLADIH (YOUNG EUROSAI)

Sarajevo, 19.9.2022.

Delegacija Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, koju su činila dva mlađa revizora finansijske revizije, učestvovala je na petoj po redu konferenciji Evropske organizacije vrhovnih institucija za reviziju (EUROSAI) po nazivom „YOUNG EUROSAI CONFERENCE 2022 – YES 2022“ koja se održala u Štokholmu u periodu od 12.09.2022. do 15.09.2022. Domaćin događaja bio je Državni ured za reviziju kraljevine Švedske. Konferencija je okupila oko 100 mladih predstavnika vrhovnih institucija za reviziju članica EUROSAI-ja. Tema konferencije je bila ''Eksperimentalna kultura'' čiji cilj je bio razmjena iskustava, primjera dobrih praksi te umrežavanje mladih predstavnika ureda za reviziju diljem evropskog kontinenta.

Predstavnici Ureda aktivno su učestvovali u radionicama iz različitih oblasti revizije javnog sektora. Posebno korisna radionica, između ostalih, bila je na temu međunarodnih komparacija baza podataka gdje je učesnicima prezentovan portal BIEP (projekat Državnog ureda za reviziju Češke Republike) čija svrha je razmjena informacija između ureda za reviziju raznih država te poređenje različitih metodoloških alata koji uredi koriste u svom radu i izvještavanju o provedenim revizijama. Također, predstavnici našeg ureda uzeli su aktivno učešće u radionici ,,Šta je neophodno kako biste doprinijeli eksperimentalnoj kulturi u vašoj organizaciji?'' gdje su, takmičarskom dijelu, osvojili prvo mjesto te tako na najbolji način predstavili Ured.

Young EUROSAI konferencija se održava od 2013. godine, a ovo je prvi put da predstavnici Ureda učestvuju u radu ove aktivnosti EUROSAI-ja. Cilj ovog događaja je okupljanje mlađeg osoblja vrhovnih institucija za reviziju (dobi ispod 35) kako bi se potakla razmjena novih ideja, umrežavanje i diskusija o inovativnim pristupima revizijskom radu iz perspektive mlade radne snage.

Kao vrhovna institucija za reviziju, Ured je punopravna članica EUROSAI-ja od 2002. godine od kada sudjeluje u radu ove organizacije, njenim tijelima i radnim grupama.

Na vrh