Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
БИЛАТЕРАЛНИ СУСРЕТ СА ЧЛАНОМ РЕВИЗОРСКОГ СУДА БЕЛГИЈЕ

Сарајево, 28.9.2023.

Данас, 28. септембра 2023., у просторијама Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, замјеник генералног ревизора, Неџад Хајтић, и руководилац Одјељења финансијске ревизије, Данијел Јозић, примили су у билатералну посјету члана Ревизорског суда Белгије, г. Кристофеа Рапеа (Christophe Rappe).

Тема разговора била је размјена информација и пракси везаних за надлежности и организацију рада двају институција. Без обзира на различитост организационих модела, разговор је указао на слична искуства, праксе, али и изазове са којима се суочавају ове двије институције у свом раду.

Састанак је резултирао начелним договором да се сарадња између Канцеларије за ревизију институција БиХ и Ревизорског суда Белгије интензивира кроз организацију заједничких билатералних активности у будућности.

На врх