Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH POTPISALI MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI

Sarajevo, 17.11.2023.

U cilju snažnijeg antikorupcijskog djelovanja i podizanja svijesti o etici, integritetu i odgovornosti, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i Ured za reviziju institucija BiH danas su zaključili Memorandum o razumijevanju i saradnji.

Memorandum o razumijevanju dvije institucije proizlazi iz Abu Dabi programske deklaracije koja predlaže formalizaciju odnosa između vrhovnih revizorskih institucija i antikorupcijskih institucija i tijela.

U vezi s tim, rukovodioci Agencije i Ureda  saglasili su se da će u narednom periodu unaprijediti saradnju u nekoliko oblasti, posebno kada je riječ o međusobnoj razmjeni informacija iz oblasti antikorupcijskog djelovanja i promovisanju nalaza revizije u svrhu njihovog korištenja pri kreiranju planova za borbu protiv korupcije i planova integriteta.

Potpisivanju Memoranduma prethodila je dvodnevna radionica na temu „Jačanje saradnje između revizorskih institucija i antikorupcijskih agencija“ na kojoj su pored predstavnika Agencije i Ureda,  uz podršku Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC), prisustvovali i  predstavnici pravosuđa i agencija za provođenje zakona, ali i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih institucija.

Tokom radionice ocijenjeno je da upravo saradnja i sinergija antikorupcijskih i revizorskih institucija u BiH može biti ključna u prevenciji i borbi protiv korupcije, stvaranju transparentnijeg društva i jačanju povjerenja građana u institucije.

U narednom periodu, na osnovu potpisanog Memoranduma, predviđene su aktivnosti koje Agencija planira realizovati s Uredom za reviziju institucija BiH i po mogućnosti sa tužilaštvima i agencijama za provođenje zakona kako bi prevencija korupcije u BiH bila što uspješnija.

Na vrh