Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Zadovoljstvo korisnika web-stranice Ureda za reviziju institucija BiH

1. Kojoj kategoriji korisnika pripadate?
 •  Zainteresovana građanka/građanin
 •  Novinarka/novinar
 •  Predstavnica/predstavnik organizacije civilnog društva/nevladinog sektora
 •  Osoblje institucija BiH/subjekata revizija koje provodi Ured
 •  Predstavnica/predstavnik akademske zajednice
 •  Studentica/student
 •  Drugo (molimo za opis)

2. Koliko često koristite web-stranicu Ureda za reviziju institucija BiH?
 •  Ovo je prvi put
 •  Rjeđe od jednom godišnje
 •  Najmanje jednom godišnje
 •  Najmanje jednom u šest mjeseci
 •  Mjesečno
 •  Sedmično

3. Jeste li općenito zadovoljni sadržajem web-stranice Ureda i njegovim kvalitetom?
 •  Da
 •  Djelimično
 •  Ne
 •  Ukoliko niste zadovoljni sadržajem web-stranice Ureda ili njegovim kvalitetom ili ste djelimično zadovoljni, molimo da navedete razlog(e) Vašeg opredjeljenja

4. Pronalazite li bez poteškoća sadržaj koji tražite prilikom posjete web-stranici Ureda?
 •  Da
 •  Djelimično
 •  Ne
 •  Možete li navesti primjer Vašeg iskustva ukoliko smatrate da web-stranica Ureda nije u dovoljnoj mjeri pristupačna korisnicima:

5. Koju vrstu sadržaja dostupnih na web-stranici Ureda najviše koristite?
 •  Izvještaje o obavljenim revizijama
 •  Novosti
 •  Infografike
 •  Registar preporuka
 •  Drugo (molimo za opis)

6. Smatrate li da web-stranica treba nuditi dodatne sadržaje?
 •  Molimo navedite koje:

7. Imate li prijedloge za poboljšanje web-stranice Ureda?
 •  Molimo navedite koje:

8. Vaša dob:
 •  Mlađa/mlađi od 18 godina
 •  Od 18 do 24 godine
 •  Od 25 do 34 godine
 •  Od 35 do 44 godine
 •  Od 45 do 54 godine
 •  Od 55 do 64 godine
 •  Stariji od 64 godine

9. Vaš spol
 •  Žensko
 •  Muško

Na vrh