Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KONTAKT
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine cijeni informacije, upite i sugestije javnosti koje možete uputiti popunjavanjem obrasca u nastavku. Ukoliko želite izravno kontaktirati osoblje Ureda, molimo da pozovete +387 33 275 400.


Logo Ured za reviziju institucija BiH

SJEDIŠTE
Tešanjska 24a/29,
71 000 Sarajevo
KONTAKT
tel/fax
033 27 54 00
033 27 54 01
saibih@revizija.gov.ba
saibih@bih.net.ba

Email adresar osoblja

Na vrh