Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu dokumenata u posjedu Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine ostvaruje se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 61/23).

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se na obrascu utvrđenim Vodičem za pristup informacijama. 

Službenik za informisanje:

Jasmina Galijašević
Telefon: +387 33 275 406
E-mail: jgalijasevic@revizija.gov.ba

NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh