Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

O UREDU

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH

je vanjski, nezavisni revizor koji revidira poslovanje institucija Bosne i Hercegovine. Kao nezavisna institucija Bosne i Hercegovine osnovan je 2000. godine.  Sjedište Ureda je u Sarajevu. 

Ured, kroz provođenje revizija, osigurava nezavisna mišljenja o izvršenju budžeta i finansijskim izvještajima, korištenju resursa i upravljanju državnom svojinom unutar vlade i javnih institucija u BiH. Time Ured za reviziju doprinosi pouzdanom izvještavanju o izvršenju odgovarajućih budžeta i transparentnom i kvalitetnom upravljanju javnim prihodima, troškovima i vlasništvom u BiH. 

Ured za reviziju o svojim nalazima i preporukama informiše odgovorne institucije i javnost kroz blagovremeno i javno objavljivanje izvještaja o reviziji. 

Ured za reviziju je nepolitičan i ne smije podržavati ili biti u vezi sa bilo kojom političkom strankom. 

NADLEŽNOST UREDA ZA REVIZIJU

 

obuhvata, u skladu s odredbama Zakona o reviziji, sve javne institucije BiH, uključujući: 

 • Parlament; 
 • Predsjedništvo; 
 • Vijeće ministara i budžetske institucije; 
 • vanbudžetska sredstva koja mogu biti predviđena Zakonom; 
 • sredstva koja su kao zajam ili grant za BiH međunarodna tijela i organizacije osigurali nekoj instituciji ili projektu u BiH; 
 • sredstva osigurana iz Budžeta bilo kojoj drugoj instituciji, organizaciji ili tijelu; 
 • kompanije u kojoj država ima vlasnički udio od 50% plus jednu dionicu ili više; 
 • sve finansijske, administrativne i druge aktivnosti, programe i projekte kojima upravlja jedna ili više institucija i tijela BiH, uključujući procesuiranje i prihode od prodaje imovine, privatizacija i koncesija. 

 

URED ZA REVIZIJU

 

 • vrši finansijske revizije provjeravajući pri tome finansijske izvještaje i pripadajuće račune institucija BiH, s ciljem procjene da li su finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja budžeta; 
 • procjenjuje i da li rukovodstvo institucije slijedi sve važeće propise, da li se sredstva koriste za odgovarajuće namjene i ocjenjuje finansijsko upravljanje, funkcije interne revizije i sisteme interne kontrole; 
 • svake godine vrši reviziju i daje mišljenje o godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine;
 • obavlja revizije učinka, odnosno provjerava ekonomičnost, efikasnost i efektivnost kojim određena institucija koristi svoje resurse za ispunjenje svojih zadataka.
Logo Ured za reviziju institucija BiH

SJEDIŠTE
Tešanjska 24a/29,
71 000 Sarajevo
KONTAKT
tel/fax
033 27 54 00
033 27 54 01
saibih@revizija.gov.ba
saibih@bih.net.ba

Email adresar osoblja

Na vrh