Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MEĐUNARODNA SARADNJA

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine od samog osnivanja realizuje međunarodnu saradnju sa vrhovnim revizionim institucijama drugih zemalja te regionalnim i međunarodnim udruženjima institucija za reviziju javnog sektora i drugim relevantnim institucijama. Cilj ove međunarodne saradnje je razmjena iskustava, znanja i informacija, informisanje međunarodnih javnosti o rezultatima i aktivnostima Ureda te razvijanje odgovarajuće slike Ureda kao profesionalne i stručne revizione institucije kao i praćenje trendova razvoja i doprinos razvoju revizione struke.

Međunarodna saradnja Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine odvija se kroz:

  1. Članstvo u međunarodnim profesionalnim udruženjima i aktivnostima u okviru tih udruženja. Ured za reviziju je član INTOSAI-a (Međunarodne organizacije vrhovnih revizionih institucija)od 2001. godine i EUROSAI-a (Evropske organizacije vrhovnih revizionih institucija)od 2002. godine. Ured aktivno učestvuje u radu ovih organizacija i aktivnostima u njihovoj organizaciji (kongresima, programima obuke, seminarima, konferencijama, radnim grupama) koje za cilj imaju unapređenje revizije javnog sektora i jačanje saradnje između državnih revizija;
  2. Saradnja između vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropsku uniju i Evropskog revizorskog suda (ECA) odvija se u okvirima Mreže vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropsku uniju i ECA-e u kojoj Ured ima svojstvo aktivnog člana. Značajnu podršku aktivnostima Mreže pruža SIGMA, zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Ured je aktivni posmatrač unutar Kontaktnog komiteta vrhovnih institucija za reviziju zemalja Evropske unije.
  3. Ured uspješno ostvaruje i bilateralnu saradnjus drugim državnim uredima za reviziju kroz zajedničke seminare, studijske posjete, razmjenu iskustava, znanja i informacija.
  4. Pored saradnje s drugim državnim revizijama i profesionalnim udruženjima, Ured za reviziju u kontinuitetu uspostavlja i održava kontakte i s drugim međunarodnim institucijama/ organizacijama, poput Svjetske banke, USAID-a, SIGMA, GRECO, itd.
NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh