Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИНФОГРАФИКЕ

Финансијска ревизија институција БиХ за 2020. годину

Праћење реализације препорука ревизије учинка

Извјештај о активностима Уреда за ревизију институција БиХ за 2020. годину

Претпоставке за ефикасно управљање интервенцијама у случају инцидентних загађења мора

Активности институција БиХ на обезбјеђивању радијационе и нуклеарне безбједности

Планирање и провођење обука запослених у институцијама БиХ

Дигитализација ТВ сигнала у БиХ

Финансијска ревизија извршења буџета институција БиХ 2019

ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈА БиХ 2019

Праћење реализације препорука ревизије учинка 2020

2019 У БРОЈКАМА

Систем безбједности производа и интеграције у тржиште ЕУ

Праћење реализације препорука ревизије учинка

Правна заштита у поступцима јавних набавки пред Канцеларијом за разматрање жалби БиХ

Извјештај о ревизији извршења буджета институција Босне и Херцеговине за 2018. годину

Управљање трошковима превоза запослених у институцијама БиХ

Спремност институција БиХ да одговоре на преузете обавезе из Агенде до 2030. године

ФИНАНСИЈСКА РЕВИЗИЈА ИНСТИТУЦИЈА БиХ 2018

2018 У БРОЈКАМА

NEWSLETTER

Желите примати обавијести из Канцеларије за ревизију на е-маил? Претплатите се на Newsletter.

На врх