Ured za reviziju institucija

AUDIT OFFICE OF THE INSTITUTIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

INFOGRAPHICS

Finansijska revizija institucija BiH za 2020. godinu (Nije prevedeno/Not translated)

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka (Nije prevedeno/Not translated)

Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu (Nije prevedeno/Not translated)

Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnih zagađenja mora (Nije prevedeno/Not translated)

Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti (Nije prevedeno/Not translated)

Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Digitalizacija TV signala u BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Finansijska revizija izvršenja budžeta institucija BiH 2019 (Nije prevedeno/Not translated)

Finansijska revizija institucija BiH 2019 (Nije prevedeno/Not translated)

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka 2020 (Nije prevedeno/Not translated)

2019 U BROJKAMA (Nije prevedeno/Not translated)

Sistem sigurnosti proizvoda i integracije u tržište EU (Nije prevedeno/Not translated)

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka (Nije prevedeno/Not translated)

Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (Nije prevedeno/Not translated)

Upravljanje troškovima prijevoza zaposlenih u institucijama BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Agende do 2030. godine (Nije prevedeno/Not translated)

FINANSIJSKA REVIZIJA INSTITUCIJA BiH 2018 (Nije prevedeno/Not translated)

2018 U BROJKAMA (Nije prevedeno/Not translated)

NEWSLETTER

Would you like to receive notifications from Audit Office in your e-mail inbox? Subscribe to the newsletter.

To top