Ured za reviziju institucija

AUDIT OFFICE OF THE INSTITUTIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

INFOGRAPHICS

Procurement of Airline Tickets in the Institutions of BiH“

Vehicle Fleet Management in the Institutions of BiH

Activities of the institutions of Bosnia and Herzegovina on ensuring gender equality

Implementation of Software Solutions in the Institutions of BiH

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka- „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH (2018)“ (Nije prevedeno/Not translated)

2022 Financial Audit of the Institutions of Bosnia and Herzegovina (BiH)

Pregled realizacije preporuka revizije učinka „Elektronsko poslovanje u institucijama BiH-uspostava i primjena (2017)“ (Nije prevedeno/Not translated)

Pregled realizacije preporuka revizije učinka „Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH“ (Nije prevedeno/Not translated)

Managing costs of landline and mobile phone services in the Institutions of BiH

Activities of the Institutions of Bosnia and Herzegovina on preparation, monitoring and implementation integrity plans

Activities of the Institutions of BiH to ensure basic cybersecurity preconditions

Financial Audit of the 2021 Budget Execution of the Institutions of BiH

Finansijska revizija institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (Nije prevedeno/Not translated)

Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata (Nije prevedeno/Not translated)

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka (Nije prevedeno/Not translated)

Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki (Nije prevedeno/Not translated)

Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH (Nije prevedeno/Not translated)

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2020.godinu (Nije prevedeno/Not translated)

NEWSLETTER

Would you like to receive notifications from Audit Office in your e-mail inbox? Subscribe to the newsletter.

To top