INFOGRAFIKE

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka- „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH (2018)“

Finansijska revizija institucija BiH za 2022. godinu

Pregled realizacije preporuka revizije učinka „Elektronsko poslovanje u institucijama BiH-uspostava i primjena (2017)“

Pregled realizacije preporuka revizije učinka „Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH“

Upravljanje troškovima fiksne i mobilne telefonije u institucijama BiH

Aktivnosti institucija BiH na pripremi i nadzoru implementacije planova integriteta

Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibersigurnost

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji o izvršenju budžeta institucija BiH za 2021. godinu

Finansijska revizija institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka

Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki

Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH

Elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH

Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2020.godinu

Finansijska revizija institucija BiH za 2020. godinu

Praćenje realizacije preporuka revizije učinka

Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2020. godinu

Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnih zagađenja mora

NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh