Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAMJENIK GENERALNOG REVIZORA
NEDŽAD HAJTIĆ
zamjenik generalnog revizora

Nedžad Hajtić je rođen 19.03.1973. godine u Zavidovićima. Gimnaziju je završio u Zavidovićima, a zvanje diplomirani ekonomista stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Karijeru započinje 1999. godine kao inspektor Finansijske policije FBiH gdje radi do 2006. godine kada prelazi na poziciju stručnog savjetnika u Federalnom ministarstvu finansija. Nakon toga obnaša funkciju šefa Odjeljenja za međunarodnu saradnju, finansije, statistiku i aktuarstvo  u Agenciji za osiguranje u BiH.

Početkom 2008. godini postaje zaposlenik Ureda za reviziju institucija BiH u kojem je do 2023. obnašao različite funkcije u okviru odjela finansijske revizije. U Ured za reviziju je primljen na poziciju  finansijskog revizora, 2011. godine biva unaprjeđen u višeg revizora, da bi 2016. godine preuzeo poziciju rukovodioca Odjela finansijske revizije. Od 2021. do imenovanja za zamjenika generalnog revizora rukovodio je Odjeljenjem za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta finansijske revizije.

Certificirani je računovođa i ovlašteni revizor. Kao predavač uime Ureda za reviziju učestvovao je na više seminara i edukacija iz oblasti revizije, finansijskog upravljanja i kontrole te javnih nabavki.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je, na 7. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. juna 2023. godine, i na 6. sjednici Doma naroda, održanoj 15. juna 2023. godine, donijela odluku o njegovom imenovanju za zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Na dužnost je stupio 30.6.2023. godine objavom navedene odluke u Službenom glasniku BiH (broj 46/23).

NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh