Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

GENERALNI REVIZOR
HRVOJE TVRTKOVIĆ
generalni revizor

Generalni revizor

Rođen 9.10.1970. godine, u Kreševu. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju ekonomsku školu u Kiseljaku. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 

Skoro cijelu prvu deceniju svoje karijere proveo je radeći u privatnom sektoru, u domenu cestogradnje i putne infrastrukture, gdje je, kao zamjenik direktora, stekao i prva iskustva u rukovođenju.

Iskustvo iz privatnog sektora prenio je i u svoj rad u oblasti razvoja preduzetništva, te je tokom 2005. i 2006. godine, u sklopu projekta Regionalne razvojne agencije sarajevske ekonomske regije – SERDA, vodio Biznis centar Općine Kreševo.

U Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine radi od kraja 2006. godine. Obavljao je poslove revizora za finansijsku reviziju u više od 50 revizija institucija BiH. Potom je, kao revizor učinka i viši revizor učinka – vođa tima učestvovao u, te rukovodio nizom revizija učinka. Posljednje četiri godine, od početka 2016. godine, rukovodi Odjelom za reviziju učinka.

Kao član radnih grupa u okviru Ureda i Koordinacionog odbora institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini učestvovao je u procesima pripreme, razvoja i prilagođavanja vodiča i metodologije za reviziju učinka i kontrolu kvaliteta. Predstavljao je Ured za reviziju na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima iz oblasti revizije učinka.

Zahvaljujući kontinuiranom stručnom i profesionalnom usavršavanju posjeduje i relevantne certifikate iz domena finansijske i revizije učinka te upravljanja i liderstva.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je, na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 8. oktobra 2020. godine, i na 13. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. oktobra 2020. godine, donijela odluku o njegovom imenovanju za generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Na dužnost je stupio 20.10.2020. godine objavom navedene odluke u Službenom glasniku BiH.

NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh