Skip Navigation Links
Ured za reviziju institucija BiH
Izvještaji o reviziji
Novosti
O uredu
Zakoni i akti
Koordinacioni odbor
Javne nabavke

Ured za reviziju institucija BiH

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI REVIZIJE O GLAVNIM NALAZIMA I PREPORUKAMA

  • Izvještaj o reviziji za 2017. godinu

  • Izvještaj o reviziji za 2016. godinu

  • Izvještaj o reviziji za 2015. godinu

  • Izvještaj o reviziji za 2014. godinu

  • Izvještaj o reviziji za 2013. godinu

  • Izvještaj o reviziji za 2012. godinu

  • Izvještaj o reviziji za 2011. godinu

  • Izvještaj o reviziji za 2010. godinu

  • Izvještaj o reviziji za 2009. godinu

  • Izvještaj o reviziji za 2008. godinu