Radna grupa za finansijsku reviziju
 
Radna grupa za reviziju učinka
 
Radna grupa za kontrolu kvaliteta
 
Radna grupa za IT
 
Radna grupa za komunikacije
 
Radna grupa za prevenciju korupcije
 
Radna grupa za strategiju obuke
 
Radna grupa za reformu javne uprave
 
Radna grupa za izlaznu strategiju
 
Radna grupa za strateško planiranje revizije