RADNA GRUPA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Predsjednica: Anka Pudar, Ured za reviziju institucija u FBiH

Članovi: Munevera Baftić, Ured za reviziju institucija BiH; Ljiljana Topić, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS;

Radna grupa za strateško planiranje vrši pripremne aktivnosti za pokretanje rada grupe.