RADNA GRUPA ZA IZLAZNU STRATEGIJU

Predsjednik: Dušan Iličić, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS

Članovi: Božana Trninić, Ured za reviziju institucija BiH; Branko Kolobarić, Ured za reviziju institucija u FBiH;

Radna grupa za izlaznu strategiju sačinila je dokument Izlazna strategija projektne saradnje između VRI u BiH i SNAO (Švedskog državnog ureda za reviziju) koji je usvojio Koordinacioni odbor vrhovnih revizionih institucija.