RADNA GRUPA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE

Predsjednica: Dubravka Barbalić, Ured za reviziju institucija u FBiH

Članovi: Borislav Matić, Ured za reviziju institucija BiH; 

Radna grupa za prevenciju korupcije sačinila je dokument Uloga i odgovornost VRI u vezi sa korupcijom i prijevarom, koji je usvojio Koordinacioni odbor vrhovnih revizionih institucija.