RADNA GRUPA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (IT)

Predsjednik: Božana Simić, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS

Članovi: Slaviša Vuković, Ured za reviziju institucija BiH; Derviša Harbaš, Ured za reviziju institucija u FBiH;

Radna grupa za IT kreirala je  Plan razvoja informacionih sistema za period 2009. – 2012. godine koji je usvojio Koordinacioni odbor vrhovnih revizionih institucija.

U skladu sa Planom, uz učešće Radne grupe za IT, izvršena je javna nabavka softvera za prikupljanje i analizu podataka (CAATs).  Po tri revizora iz Ureda za reviziju institucija BiH, Glavne služba za reviziju javnog sektora RS i Ureda za reviziju institucija u FBiH, te dva revizora iz Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH odslušali su osnovnu i naprednu obuku za upotrebu softvera za prikupljanje i analizu podatka.