RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE REFORME JAVNE UPRAVE I PRISTUPA EU

Predsjednik: Dragan Milošević, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS

Članovi: Vlatko Malbašić, Ured za reviziju institucija BiH; Mersiha Mesihović, Ured za reviziju institucija u FBiH;

Radna grupa za praćenje reforme javne uprave i pristupa EU redovno prati aktivnosti usmjerene na ovu problematiku o čemu izvještava Koordinacioni odbor vrhovnih revizionih institucija.