RADNA GRUPA ZA KOMUNIKACIJE

Predsjednik: Zineta Redžepagić, Ured za reviziju institucija u FBiH

Članovi: Ivona Krištić, Ured za reviziju institucija BiH; Ljubinka Travar, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS;

Radna grupa za komunikacije izradila je Politiku komunikacija, Plan komunikacija, te brošuru Revizija javnog sektora u BiH, koje je usvojio Koordinacioni odbor vrhovnih revizionih institucija.