RADNA GRUPA ZA REVIZIJU UČINKA

Radna grupa za reviziju učinka sačinila je Principe revizije učinka, koje je Koordinacioni odbor vrhovnih revizionih institucija usvojio, i na kojima se zasniva rad revizije učinka.

Dalja razrada utvrđenih Principa rezultirala je formiranjem dviju radnih grupa i to Radne grupe za izradu Vodiča za reviziju učinka i Radne grupe za izradu Vodiča za kontrolu kvaliteta u reviziji učinka:

Radna grupa za izradu Vodiča za reviziju učinka

Predsjednica: Fadila Ibrahimović, Ured za reviziju institucija BiH

Članovi: Vildana Džaferović, Ured za reviziju institucija u FBiH; Mirsada Čengić, Ured za reviziju institucija u FBiH; Darko Pejić, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS; Ivana Gavrić, Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH; Daliborka Kovačević, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS;

Radna grupa za izradu Vodiča za kontrolu kvaliteta u reviziji učinka

Predsjednik: Danijel Čolo, Ured za reviziju institucija BiH

Članovi: Ajsela Tanković, Ured za reviziju institucija u FBiH; Rasema Žerić, Ured za reviziju institucija u FBiH; Rosa Umičević, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS; Srđan Šušnica, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS; Tomo Vozetić, Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH;

Aktivnosti na sačinjavanju dvaju navedenih dokumenata su u toku.