RADNA GRUPA ZA FINANSIJSKU REVIZIJU

Predsjednik: Dragoljub Kovinčić, Ured za reviziju institucija BiH

Članovi: Miro Galić, Ured za reviziju institucija BiH; Ismeta Junuzović, Ured za reviziju institucija u FBiH; Mirsada Janjoš, Ured za reviziju institucija u FBiH; Olga Djekanović, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS; Renata Kužet, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS; Safet Nišić, Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH.

Radna grupa za finansijsku reviziju izradila je Vodič za finansijsku reviziju, te Vodič za kontrolu kvaliteta finansijske revizije. Ove dokumente je, u smislu njihove primjene usvojio Koordinacioni odbor vrhovnih revizionih institucija.