KOORDINACIONI ODBOR INSTITUCIJA ZA REVIZIJU

Koordinacioni odbor institucija za reviziju osnovan je u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, Zakonom o reviziji institucija u Federaciji BiH i Zakonom o reviziji javnog sektora RS.

Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju (u daljnjem tekstu: Koordinacioni odbor) čine generalni revizori i zamjenici generalnih revizora ureda za reviziju institucija BiH, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Koordinacionim odborom predsjedava generalni revizor Ureda za reviziju, a u odsustvu, njegov ovlašteni predstavnik.

Nadležnosti Koordinacionog odbora su:

    a) uspostava konzistentnih vodiča i naputaka zasnovanih na INTOSAI revizijskim standardima;

    b) razmjena profesionalnih iskustava i težnja k osiguranju konzistentne kvalitete u reviziji;

    c) organizacija i koordinacija razvojnih aktivnosti svih triju ureda za reviziju;

    d) dodjela revizorske odgovornosti za zajedničke aktivnosti;

    e) određivanje predstavnika u međunarodnim tijelima.;

Koordinacioni odbor donosi odluke konsenzusom. Svaki ured za reviziju ima po jedan glas.